Imprint

Impresusm
Workshop Owner
Markus Leuchter, Master Brass Instrument Maker
(Metallblasinstrumentenmachermeister) registered with the Aachen Chamber of Crafts (Handwerkskammer Aachen)
Address
Paulusstraße 1
52134 Herzogenrath
Germany
Phone
0049 (0)2407 916493
Mobil phone
0049 (0)1713427268
Fax
0049 (0)2407 902698
Internet
Email
Place of Jurisdiction
Aachen
VAT Identity Number
DE197809842
Aansprakelijkheids­informatie
Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 § 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als serviceproviders echter niet verplicht om de overgedragen of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete schending van de wet. Zodra wij van dergelijke schendingen van de wet op de hoogte zijn, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken op het moment van de link. Illegale inhoud was ten tijde van de koppeling niet herkenbaar. Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij overtredingen vaststellen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en de werken die door de site-exploitanten op deze pagina's zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij van dergelijke inbreuken op de hoogte zijn, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.0

Verklaring gegevensbescherming
Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming : Markus Leuchter

Verzameling van algemene informatie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en soortgelijke informatie. Dit zijn uitsluitend gegevens waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u opgevraagde inhoud correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Dergelijke anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op het internet en de technologie erachter te optimaliseren.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij geavanceerde versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Verwijdering of afscherming van gegevens

Wij houden ons aan de principes van datavermijding en data-economie. Daarom slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of dan voorzien is in de verschillende bewaartermijnen waarin de wet voorziet. Na het betreffende doel of verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (volgende: Google). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter eerder door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkleind. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website nog meer diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is: Browser toevoegen om Google Analytics uit te schakelen..

Daarnaast of als alternatief voor de browsertoevoeging kunt u tracking door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Op uw toestel wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics gegevens verzamelt voor deze website en voor deze browser in de toekomst, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Ingebedde YouTube-video'ss

Op sommige van onze websites sluiten we YouTube-video's in. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS is de operator van de bijbehorende plug-ins. Als u een pagina bezoekt met geïntegreerde YouTube-video's en daar een van de video's bekijkt (start), wordt er een verbinding gemaakt met de Youtube-servers. Youtube wordt geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw Youtube-account, kan Youtube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als u de opslag van cookies voor het Google Ad-programma hebt uitgeschakeld, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. Youtube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij "Youtube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te blokkeren of, naast de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke transacties, te verwijderen. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u onderaan.

Om ervoor te zorgen dat gegevens te allen tijde kunnen worden vergrendeld, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een slotbestand worden bewaard. U kunt ook verzoeken om verwijdering van de gegevens, voor zover er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat. Indien een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren.

U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken door ons hiervan met ingang van de toekomst op de hoogte te stellen.

Veranderingen in onze regelgeving op het gebied van gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming af en toe aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Heeft u vragen over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem direct contact op met Markus Leuchter .

Herzogenrath, Mai 2018